Tổng Hợp Các Hook Woocommerce Thông Dụng Nên Biết

  -  

Khi buộc phải tùy biến một cái gì đó trong Woocommerce ngoài việc sửa những template thì họ còn tất cả một gạn lọc khác đó là tận dụng các action hook Woocommerce đã bao gồm sẵn để chúng ta có thể làm hầu như thứ. Bài viết dưới đây tổng hợp các Hook Woocommerce thường dùng mà chúng ta nên biết.

Bạn đang xem: Tổng hợp các hook woocommerce thông dụng nên biết


Hook tìm kiếm sản phẩm cơ bản

pre_get_product_search_form

*

Nó được cho phép thêm một vài dữ liệu trên thanh search kiếm sản phẩm cơ bản.

Xem thêm: 4 Tác Hại Không Ngờ Của Thói Quen Ngủ Nướng Có Tốt Không Và Các Tác Hại?

woocommerce_breadcrumb

*

Hiển thị tài liệu phía trên những URL mặt đường dẫn.

Xem thêm: Gia Thế "Khủng" Của Bạn Gái Dương Dương Dương

woocommerce_no_products_found

*

Cho phép hiển thị dữ liệu cần thiết trên trang tra cứu kiếm còn nếu không thấy thành phầm nào.

Hook Woocommerce trên trang giỏ hàng

*

woocommerce_before_cartwoocommerce_before_cart_tablewoocommerce_before_cart_contentswoocommerce_cart_contentswoocommerce_ after_cart_content

*

woocommerce_cart_couponwoocommerce_cart_actionswoocommerce_ after_cart_tablewoocommerce_cart_collateralswoocommerce_before_cart_totals

Hook Woocommerce hiển thị trang 1-1 đặt hàng

woocommerce_cart_totals_before_shippingwoocommerce_cart_totals_ after_shippingwoocommerce_cart_totals_before_order_totalwoocommerce_cart_totals_ after_order_totalwoocommerce_ after_shipping_ratewoocommerce_before_shipping_calculatorwoocommerce_proceed_to_checkoutwoocommerce_ after_cart_totalswoocommerce_ after_cart

*

Hook woocommerce giỏ hàng trống

woocommerce_cart_is_empty

*

Hook woocommerce trước thông tin tương tác trang thanh toán

woocommerce_before_checkout_formwoocommerce_checkout_before_customer_detailswoocommerce_checkout_billingwoocommerce_before_checkout_billing_form

*

Hook woocommerce cấu hình thiết lập chi huyết trang thanh toán

woocommerce_ after_checkout_billing_formwoocommerce_checkout_shippingwoocommerce_before_order_noteswoocommerce_ after_order_noteswoocommerce_checkout_ after_order_review

*

woocommerce_checkout_ after_customer_detailswoocommerce_checkout_before_order_reviewwoocommerce_review_order_before_cart_contentswoocommerce_review_order_ after_cart_contentswoocommerce_review_order_before_shippingwoocommerce_review_order_ after_shippingwoocommerce_review_order_before_order_totalwoocommerce_review_order_ after_order_total

*

Hook woocommerce nắm tắt thành phầm trang thanh toán

woocommerce_checkout_order_reviewwoocommerce_review_order_before_paymentwoocommerce_review_order_before_submitwoocommerce_review_order_ after_submitwoocommerce_review_order_ after_paymentwoocommerce_ after_checkout_form

*

Hook woocommerce mua hàng hoàn tất

woocommerce_order_items_tablewoocommerce_order_item_meta_startwoocommerce_order_item_meta_endwoocommerce_order_details_ after_order_tablewoocommerce_thankyou

*

Hook woocommerce đầu với cuối sản phẩm

woocommerce_before_main_contentwoocommerce_ after_main_content

*

Hook woocommerce bên trên và bên dưới mô tả sản phẩm

woocommerce_before_single_product_summarywoocommerce_ after_single_product_summary

*

Hook woocommerce đầu và chân trang sản phẩm

woocommerce_before_single_productwoocommerce_ after_single_product

*

Hook woocommerce diễn tả ngắn sản phẩm

woocommerce_single_product_summarywoocommerce_product_meta_startwoocommerce_product_meta_endwoocommerce_share

*

Hook woocommerce phần review sản phẩm

woocommerce_review_beforewoocommerce_review_before_comment_metawoocommerce_review_metawoocommerce_review_before_comment_textwoocommerce_review_comment_textwoocommerce_review_ after_comment_text

*

Hook woocommerce mô tả hạng mục sản phẩm

woocommerce_archive_description

*

Hook woocommerce danh sách sản phẩm

woocommerce_shop_loop

*

woocommerce_before_shop_loop

*

woocommerce_ after_shop_loop

*

woocommerce_ after_shop_loop_item

*

woocommerce_ after_shop_loop_item_titlewoocommerce_shop_loop_item_titlewoocommerce_before_shop_loop_item_title

*

Hook woocommerce trang tài khoản

woocommerce_before_account_navigationwoocommerce_ after_account_navigationwoocommerce_account_navigationwoocommerce_before_edit_account_address_formwoocommerce_ after_edit_account_address_formwoocommerce_account_content

*

woocommerce_account_dashboardwoocommerce_before_my_accountwoocommerce_ after_my_account

*

Hook woocommerce giỏ hàng

woocommerce_before_mini_cartwoocommerce_before_mini_cart_contentswoocommerce_mini_cart_contentswoocommerce_widget_shopping_cart_before_buttonswoocommerce_widget_shopping_cart_buttonswoocommerce_ after_mini_cart

*

Hook woocommerce email đơn hàng

woocommerce_email_ after_order_tablewoocommerce_email_before_order_tablewoocommerce_email_customer_detailswoocommerce_email_footerwoocommerce_email_headerwoocommerce_email_order_detailswoocommerce_email_order_meta

*

Hook woocommerce khác

woocommerce_ after_account_downloadswoocommerce_ after_account_orderswoocommerce_ after_account_payment_methodswoocommerce_before_account_downloadwoocommerce_before_account_orderwoocommerce_before_account_orders_paginatiowoocommerce_before_account_payment_methodwoocommerce_edit_account_forwoocommerce_edit_account_form_enwoocommerce_edit_account_form_starwoocommerce_resetpassword_forwoocommerce_ after_available_downloadswoocommerce_ after_checkout_registration_formwoocommerce_ after_checkout_shipping_formwoocommerce_ after_edit_account_formwoocommerce_ after_subcategorwoocommerce_ after_subcategory_titlwoocommerce_auth_page_footewoocommerce_auth_page_headewoocommerce_available_download_enwoocommerce_available_download_starwoocommerce_before_available_downloadwoocommerce_before_checkout_registration_forwoocommerce_before_checkout_shipping_forwoocommerce_before_edit_account_forwoocommerce_before_subcategorwoocommerce_before_subcategory_titlwoocommerce_cart_has_errorwoocommerce_checkout_ after_terms_and_conditionwoocommerce_checkout_before_terms_and_conditionwoocommerce_lostpassword_forwoocommerce_order_details_ after_customer_detailwoocommerce_pay_order_ after_submiwoocommerce_pay_order_before_submiwoocommerce_product_thumbnailwoocommerce_shop_loop_subcategory_titlwoocommerce_view_order