Trời sinh lạnh bạc review

  -  

List được lập ra theo sở thích, muốn chia sẻ với mọi bạn mà thôi, hầu hết truyện bản thân đọc gần như là HE, nam giới chủ, nữ chủ không người nào bị bại não tốt bánh bèo. =))))~ cùng 99% truyện mình đọc phần đa đã hoàn, tất cả nơi đọc miễn phí không lo tính mức giá hay đặt pass, drop giữa chừng, chủ nhà đã mang lại xuất chuồng ebook. (Nếu bạn không kiếm thấy ebook của quyển nào, rất có thể để lại e-mail cùng thương hiệu truyện ước ao đọc, mình vẫn gửi cho! =))) Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!