Xuyên Bối Tỳ Bà Cao Nk Hồng Kông Chai 300Ml

  -  
*
*
*
*
*
*
*
*
*

khuyến cáo: “sản phẩm này chưa hẳn là thuốc và không có tính năng thay nuốm thuốc trị bệnh”