Tiếng anh mới 7

 - 

Phần Review 1 sẽ giúp đỡ bạn làm việc luyện tập về phát âm,tự vựng, ngữ pháp vào 3 unit đầu tiên. Bài viết dưới đấy là gợi ý giải bài bác tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


1. Listen and tiông chồng (✓) the word if it is the same as the word you hear và cross (X) it if it is different
*

Pronunciation

1. Listen và tick (✓) the word if it is the same as the word you hear and cross (X) it if it is different (Nghe cùng ghi lại (✓) từ nếu như nó giống với tự bạn nghe được và khắc ghi (X) nếu như nó khác)

1. lock

X

7. cream

X

2. community

8. grocer

X

3. kind

X

9. vampire

4. cracker

X

10. beard

5. flavour

11. fruit

6. fear

12. vary

X

2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently (Chọn từ tất cả phần gạch ốp chân phát âm không giống những tự còn lại)

1

high

rough

tough

laugh

2

bag

frog

original

flag

3

hurricane

scarf

city

cracker

4

labour

flour

favour

honour

5

fear

earn

hear

clear

Vocabulary

3. Put the phrases in the box into lớn their suitable categories và tick (✓) the ones you yourself bởi (Đặt phần đông từ bỏ vào khung vào mục cân xứng và khắc ghi (✓) vào điều bao gồm bạn đang làm)

Activities for…

Yourself

Your community

Washing your hands before meals

Tidying up your room

Eating a lot of fruit

Collecting stamps

Helping the old

Raising money for the poor

Opening classes for street children

Collecting rubbish in your area

4. How much can you remember? Choose one of the words/phrases below to lớn match each description. The first one is an example. (Quý khách hàng có thể ghi nhớ được bao nhiêu? Chọn một trong những từ/ cụm từ bỏ dưới đây để nối cùng với các mô tả. ví dụ như với câu đầu: )

Description

Word/phrase

0. You are interested in pens. You collect & keep them

(quý khách hàng say đắm phần nhiều cây cây viết. quý khách học hỏi và giữ chúng)

collecting pens(sưu tập bút)

 

1. a disease from eating too much(Một căn căn bệnh bởi vì ăn uống quá nhiều)

 

obesity(căn bệnh béo phì)

 

2. people living in an area(Những người sinh sống sống trong một vùng)

 

community(cộng đồng)

 

3. the energy you need for daily activities(tích điện bạn cần cho những vận động hay ngày)

 

calories(calo)

 

4. keeping fit(duy trì khung hình cân đối)

 

staying in shape(giữ dáng)

 

5. giving things to lớn help people in need(Tặng Ngay thứ để giúp đỡ những người nặng nề khăn)

 

donating(hiến tặng)

 

6. a thing you enjoy doing (một điều mình muốn làm)

 

hobby(sngơi nghỉ thích)

 

Grammar

5. Choose the best answer A, B, or c to lớn complete the sentences(Chọn câu vấn đáp A, B, xuất xắc c nhằm ngừng các câu sau)

People _need_ between 1600 & 2500 calories a day to stay health.The room smells bad. Somebody toàn thân _smoked_ in here.In that area, it _is_ difficult to lớn find enough food in winter.He ate a lot of junk food, so he _got_ fat quickly.In the history of mankind, people _have always looked_ for new foods.Be a Buddy was founded _in 2011_ to help the street children.

Bạn đang xem: Tiếng anh mới 7

6. Match the beginnings in A with the endings in B (Nối những phần đầu trong cột A với phần cuối vào cột B)

A

B

1. these people live in the mountains,

d. so they have a lot of fresh air.

2. lớn help your community, you can join in Be a Buddy,

e. or you can start your own activities.

Xem thêm: Người Mẫu Nguyễn Oanh - Là Ai, Làm Sao Để Đến D1 Ở Gò Vấp Bằng Xe Buýt

3. don’t eat too cthua kém lớn your bedtime,

a.or you will get fat.

4. my dad can make beautiful pieces of art from empty eggshells,

c. but he never sells them.

Xem thêm: "Công Chúa Thủy Tề" Tùng Sơn Quê Ở Đâu, Nhà Ở Quê Thái Bình Của Sơn Tùng M

5. place a bin here & there,

b. & people will throw rubbish inkhổng lồ them.

Everyday English

7. Work in pairs. Ask your partner the questions to find out if your partner has good eating habits (Làm câu hỏi theo cặp. Hỏi cộng sự của doanh nghiệp các câu hỏi sau để search hiếu coi chúng ta ấy có kinh nghiệm nhà hàng lành mạnh tuyệt không)

Do you wash your hands before and after a meal? (quý khách hàng có rửa tay trước lúc ăn không?)Do you throw food wappers in a bin when you finish eating? (Quý khách hàng gồm bỏ giấy gói đồ ăn sâu vào thùng rác rến khi bạn ăn uống chấm dứt không?)Do you stop eating when you start learning full? (quý khách hàng có ngừng ăn khi chúng ta cảm giác no bụng không?)Do you eat lying on your stomath? (Quý Khách có ở lúc đã ăn uống không?)Do you eat long before you go khổng lồ bed? (Bạn nạp năng lượng trước khi đi ngủ có lâu không?)

Chuyên mục: Review