Son Tom Ford Ruby Rush 07 Màu Đỏ Ruby

  -  
2. Makeup · 2.3. Lip · Lipstick · Tom Ford(Review) TOM FORD Lip color matte – 07 RubyRush

Chà chà, đã 1 năm rồi mình mới quay lại blog này. Thỉnh phảng phất cũng vào ngó cái, viết một vài bản draft nhưng chưa thật sự trả chỉnh. Thời hạn trôi nhanh như chó chạy ở ngoài đường nhựa vậy