Review 4 lớp 11 trang 70

  -  

Bài 1. Use the correct size of the words in the box to lớn complete the sentences.

Bạn đang xem: Review 4 lớp 11 trang 70

(Dùng dạng đúng của tự đến vào size nhằm ngừng câu.)

Key

1.infrastructure

2. sustainable

3. renewable

4.overcrowded

5. inhabitants

Bài 2. Complete the sentences, using the correct size of the word in brackets. Add -không lấy phí or anti- if necessary. (Dùng dạng đúng của từ bỏ mang đến ngoặc đê xong xuôi câu, thêm -không tính tiền hay anti- nếu buộc phải.)

Key

1.medtalion

2. cholesterol-free

3. anti-acne

4.ageing

5. expectancy

PRONUNCIATION

Bài 3. Listen khổng lồ the sentences. Mark their intonation patterns, using /,or / Then practise saying them. (Hãy nghe phần đông câu sau, đánh dấu ngữ điệu /., hoặc /, tiếp đến thực hành nói.)

Cliông xã trên trên đây nhằm nghe:

Key

*

GRAMMAR

Bài 4. Complete each question, using the correct question tag. (Dùng câu hỏi đuôi cân xứng để dứt thắc mắc.)

Key

1.bởi they

2. haven’t they

3.will you

4. didn’t we

5. are they

Bài 5. Rewrite the sentences, beginning as shown. (Viết lại rất nhiều câu dưới, ban đầu nlỗi đang mang đến.)

Key

1.Dr Quan said (that) ỉ / we may / might feel much better if i / we start / started practising meditation.

2.Lan said (that) if I want / wanted to try natural remedies, I can / could find useful information on the Internet.

3.Huong told me (that) if she drinks strong tea, she usually starts feeling dizzy.

4.if you use solar water heater in your trang chủ, you reduce your carbon footprint.

Xem thêm: Review Sữa Bà Bầu Meiji Có Tốt Không ? Có Dễ Uống Không? Sữa Bầu Meiji Có Tốt Không

5.if you use the high-speed motorway, it takes three hours & a half to lớn travel from Ha Noi to Lao Cai.

Bài 6. Change the sentences in reported speech in direct speech. (Hãy gửi con gián tiếp sang trọng câu trực tiếp.)

Key

1.”Van, you should take a yoga class lớn relieve sầu găng,” said the doctor.

2.”Why don’t you use the new high-tốc độ motorway?” the travel agent suggested. / “Let’s use the new high-speed motorway,” the travel agent suggested.

3.”Kevin, remember to go to lớn your fitness class,” said his brother. / “Kevin, don’t forget khổng lồ go to lớn your fitness class,” said his brother.

4.”I’ll Điện thoại tư vấn you once a week while you are studying in Singapore,” said my sister.

Xem thêm: Khởi My & Hoàng Phi Và Khởi My 2Idol, Khởi My Và Hoàng Phi Yêu Nhau Thực Hư Thế Nào

5.”Don’t work out more than thirty minutes a day,” our fitness instructor said.