Review 1 Lớp 8 Trang 36

  -  
https://vtvplus.vn/wp-content/uploads/2020/03/tieng-anh-lop-8-moi.Review-1.Unit-1-2-3.Language.1.-Listen-and-repeat-the-following-words-and-phrases.mp3

spaceship

toothbrush

English practice

blow

presence

colourful clothing

risky

bloom

Brau people

stamp collecting

Tạm dịch:

phi thuyền

bàn chải

thực hành tiếng Anh

thổi

thể hiện

vải đầy màu sắc

rủi ro

nở

người Brâu

sưu khoảng tem


2. Listen to the sentences & underline the words with /sk/, /sp/, /st/, /br/, /pr/, /bl/, & /cl/ in the following sentences. Then read the sentences aloud.

Bạn đang xem: Review 1 lớp 8 trang 36


(Nghe những câu và gạch dưới đều từ với /sk/, /sp/, /br/, /bl/ với /cl/ một trong những câu sau. Kế tiếp đọc to những câu.)


https://vtvplus.vn/wp-content/uploads/2020/03/tieng-anh-lop-8-moi.Review-1.Unit-1-2-3.Language.2.-Listen-to-the-sentences-and-underline-the-words-with-sk-sp-st-br-pr-bl-and-cl-in-the-following-sentences.-Then-read-the-sentences-aloud.mp3

1. I used khổng lồ climb trees when I was small.

2. How can we improve our speaking skills?

3. How annoying, the stadium has closed!

4. I want to buy a blue skirt for my mother.

Xem thêm: Ăn Cơm Rượu Nhiều Có Tốt Không ? 8 Tác Dụng Của Cơm Rượu Với Sức Khỏe Con Người

5. "On a dark day, I saw a witch riding a broom in the sky ..."

Hướng dẫn giải:


*

Tạm dịch:

1. Tôi từng leo cây lúc tôi còn nhỏ.

2. Làm sao mà bạn có thể cải thiện tài năng nói của bọn chúng ta?

3. Thật bực bội, sảnh vận động ngừng hoạt động rồi!

4. Tôi ao ước mua một chiếc váy greed color dương cho người mẹ tôi.

Xem thêm: Phấn Phủ Kiềm Dầu The Face Shop Review, Phấn Phủ Nén Kiềm Dầu The Face Shop Oil

5. “Vào một ngày đen tối, tôi thấy một phù thủy cưỡi một cây chổi trên thai trời...”.


3. Organise these words và phrases into pairs of opposites và write them in the blanks. (Thiết lập rất nhiều từ và cụm từ sau thành từng cặp trái nghĩa nhau với viết chúng nó vào khoảng trống.)


*

Hướng dẫn giải:

peaceful >4. Put a verb in the correct size in each gap khổng lồ complete the sentences. (Đặt một cồn từ theo bề ngoài đúng trong những khoảng trống dể kết thúc những câu sau.)

*

5. Complete the sentences with the correct comparative form of adverbs from the adjectives in brackets. (Hoàn thành phần đông câu với vẻ ngoài so sánh đúng của trạng từ, từ mọi tính từ vào ngoặc đơn.)


*

6. Fill each blank with an article (a, an, or the) lớn complete the passage. (Điền vào nơi trống với cùng một mạo từ bỏ (a, an hoặc the).)


*


(2) an


(3) the


(4) the


(5) the


(6) a7. Match the sentences in A with those in B. Then practise with a friend. (Nối các câu vào phần A với những câu vào phần B. Tiếp nối thực hành với một bạn bạn)


*
*

Sunwin | kwin68