OXY 5 CÓ TỐT KHÔNG

  -  
bớt 30.000 cho deals trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( vận dụng cho deals tiếp theo )
*
oxy51 Q6378
*
oxy52 R7862
*
oxy57 Q6085
*
oxy59 P6321
*
oxy53 L4432
*
oxy510 O6621
*
oxy54 H2072