LIÊN HỆ BẢN THÂN VỀ TÔN GIÁO

  -  
Bỏ qua chuyển hướng Giới thiệuĐảng bộ tỉnh Quảng TrịChức năng nhiệm vụVăn kiện ĐảngNội bộDanh bạ điện thoạiLịch làm việc
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng. Đảng và Nhà nước luôn coi việc chăm lo cuộc sống cho đồng bào có đạo là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng và đạo lý truyền thống của dân tộc. Với nhận thức như vậy, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện cho tất cả các tôn giáo được cùng hòa nhập và phát triển.
*
*

Tại tỉnh ta, công tác vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo được cả hệ thống chính trị quan tâm và thực hiện, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”. Có được những kết quả đó là do công tác dân vận của hệ thống chính trị đã không ngừng đổi mới. Công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị về tôn giáo và công tác tôn giáo đã được tăng cường; kết hợp công tác dân vận với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về tôn giáo đến chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân. Xác định công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo nên những năm qua, công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo đã được các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết về công tác tôn giáo gắn với đẩy mạnh các phong trào do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội phát động, phong trào sống “tốt đời, đẹp đạo”; từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt tại các thôn, xóm, bản, tổ dân phố; nhất là những địa phương có đông đồng bào theo đạo. Nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu chính đáng, hợp pháp của tổ chức, cá nhân các tôn giáo để xem xét, điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế đã được cả hệ thống chính trị chú trọng, tập trung chỉ đạo. Việc phát huy những giá trị truyền thống như: truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh Anh hùng dân tộc, những người có công với Tổ quốc ngày càng được tuyên truyền rộng rãi hơn.Qua công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Chức việc, tín đồ các tôn giáo phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; các sinh hoạt tôn giáo dần đi vào ổn định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bạn đang xem: Liên hệ bản thân về tôn giáo

Công tác tham mưu, quản lý nhà nước về tôn giáo cũng được tăng cường. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được cụ thể hóa và đảm bảo về mặt thủ tục hành chính và đúng trình tự. Vai trò quản lý Nhà nước về tôn giáo đã được chính quyền các cấp tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động. Các ban, ngành chức năng từ tỉnh đến các địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý các hoạt động tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật và phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam... Công tác phối hợp tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn các tà đạo, tổ chức bất hợp pháp đã được các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ. Trong những năm gần đây, công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo của các phần tử đội lốt tôn giáo để hoạt động chính trị được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Việc nắm và xử lý các tà đạo, đạo lạ được giải quyết kịp thời, đồng bộ, đạt hiệu quả rõ rệt. Các địa phương trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác phát động quần chúng, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân về các chủ trương, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; vạch rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo; nâng cao nhận thức của quần chúng, phân biệt rõ tín ngưỡng, tôn giáo với việc lợi dụng tôn giáo, trên cơ sở đó, đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo đi ngược lại với lợi ích của dân tộc.

Công tác vận động chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo đã và đang từng bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự phối hợp điều hành của chính quyền, cùng với sự đổi mới trong phương thức hoạt động, các tôn giáo ngày càng thể hiện đường hướng hoạt động tiến bộ, hoạt động tuân thủ pháp luật. Mối quan hệ giữa chính quyền các cấp với chức sắc các tôn giáo ngày càng thân thiện, cởi mở. Chính quyền các cấp đã chủ động, lắng nghe để hiểu tâm tư, nguyện vọng nguyện vọng các tôn giáo, từ đó đáp ứng những nhu cầu chính đáng, hợp pháp của cá nhân, tổ chức tôn giáo. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các chức sắc tôn giáo, gia đình chính sách người theo tôn giáo nhân các ngày lễ trọng như: Lễ Phật đản, Lễ Vu lan, Lễ kiệu La Vang, Lễ Noel, Lễ Phục sinh, Tết Nguyên đán… Tổ chức các hội nghị công tác chuyên đề về tôn giáo để biểu dương các tín đồ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt “việc đạo, việc đời”. Do vậy, trong những năm qua, tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, các quyền cơ bản của chức sắc, tín đồ được đảm bảo, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và giáo hội; những vụ việc liên quan đến tôn giáo phát sinh trên địa bàn được giải quyết tốt, tình hình an ninh chính trị trong những thời điểm nhạy cảm được giữ vững. Xu hướng đối thoại hợp tác giữa các tôn giáo với chính quyền ngày càng được củng cố, tăng cường; sinh hoạt tôn giáo cơ bản diễn ra thuần túy, tuân thủ pháp luật; giáo hội các tôn giáo thường xuyên phối hợp hướng dẫn, vận động các chức sắc, tín đồ thực hiện phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế như việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền có lúc, có nơi còn chưa sâu sát, thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ nên phát sinh một số vụ việc, vấn đề phức tạp. Tình trạng vi phạm trong xây dựng cơ sở thờ tự, lấn chiếm đất đai liên quan đến tôn giáo còn xảy ra; đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở còn hạn chế...

Xem thêm: Xoa Bóp Tăng Vòng 1 1 Cách Massage, Xoa Bóp Ngực Đúng Cách Giúp Vòng 1 Nở Nang

Để làm tốt hơn nữa công tác tôn giáo, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội ở địa phương, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quán triệt, triển khai trong cán bộ, Nhân dân nói chung, đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo nói riêng về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác tôn giáo. Các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trong vùng giáo nắm và thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hai là, tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội các địa phương đối với công tác tôn giáo. Để làm tốt vấn đề này đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần thực sự quan tâm, lãnh đạo việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với các tôn giáo một cách đồng bộ, có tính thống nhất cao; cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý nhà nước của chính quyền và không ngừng phát huy vai trò vận động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc động viên đồng bào có đạo tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Cần nhận thức một cách sâu sắc về nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, thông qua công tác vận động nhằm giúp đồng bào các tôn giáo phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc, tôn vinh những người có công với Tổ quốc, với Nhân dân, đồng thời chủ động đấu tranh chống lại các hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, lợi dụng, kích động chia rẽ Nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ lương- giáo, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và vận động các tín đồ nêu tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động các tín đồ thực hiện tốt các đường hướng hành đạo tiến bộ, gắn bó giữa đạo và đời, phát huy những nét đẹp truyền thống, những yếu tố tích cực, những điểm tương đồng trong các tôn giáo. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn đối với các tà đạo, các hoạt động mê tín dị đoan.

Ba là, tiếp tục quan tâm phát triển đời sống của vùng đồng bào có đạo, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; kêu gọi đầu tư và tăng cường thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao dân trí; tăng cường củng cố hệ thống chính trị, động viên quần chúng tôn giáo sống “tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào cách mạng, các hoạt động từ thiện nhân đạo. Giải quyết kịp thời những đề nghị chính đáng, hợp pháp của tổ chức, cá nhân tín đồ các tôn giáo, không để xảy ra các sự việc phức tạp liên quan đến tôn giáo.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Cách Đắp Mặt Bằng Vitamin E, Rước Họa Vì Làm Đẹp Bằng Vitamin E

Quan tâm xây dựng tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo, bố trí đúng người làm công tác tôn giáo; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tôn giáo và nghiệp vụ tôn giáo. Có kế hoạch phát hiện, đào tạo những cán bộ có uy tín, có năng lực vận động chức sắc tôn giáo để tạo mối quan hệ đồng thuận. Tạo điều kiện về mọi mặt để đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo hoạt động tốt, tham mưu ngày càng tốt hơn cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vấn đề có liên quan đến tôn giáo theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.Hải Yến