Khánh trúc nan thư review

  -  

1/Bài viết là cảm nghĩ cá thể của người viết, dựa theo bản dịch của Sa Vũ với Redfox nên có thể cho chính mình biết trước nội dung. Chân thành đưa tới các bạn một lời khuyên, nên đọc truyện và bao hàm nhận xét cùng cảm nhận của riêng bản thân về câu chuyện đó. Đọc nội dung bài viết này có thể làm ảnh hưởng tới cảm nhận đúng mực của các bạn về câu chuyện.

2/Bài cảm thấy này, ý muốn chôm chỉa thật những từ bản dịch của phòng Redfox tuy nhiên mà do thời gian không có, đề xuất là cứ treo tạm ở đây trước đến thỏa nỗi lòng đã, sau đó mỗi khi đọc lại vẫn chêm thêm một ít cũng không muộn