Giáo Án Tiếng Anh 6 Review 3: Review Language, Skills Mới Nhất

  -  

1. C

Phần được gạch chân ở phương pháp C được phát âm là /əʊ/, những phương án còn lại được phạt âm /aʊ/.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh 6 review 3: review language, skills mới nhất

2. A

Phần được gạch men chân ở phương án A được phát âm là /ə/, các phương án còn sót lại được phát âm /əʊ/.

3. A

Phần được gạch chân ở phương pháp A được vạc âm là /ð/, những phương án còn lại được vạc âm /θ/.

4. C

Phần được gạch chân ở phương pháp C được phạt âm là /e/, các phương án còn lại được phân phát âm /æ/.

5. B

Phần được gạch chân ở phương pháp B được phân phát âm là /ɪ/, những phương án sót lại được phát âm /e/.


Vocabulary

2. Choose a, B, or C khổng lồ fill the gaps in the passage.

(Chọn a, B hoặc C để che đầy không gian trong đoạn văn.)

Most children love (1) ........... Activities when the weather is good. They play football, go skateboarding or go (2)........ . In countries with a lot of snow lượt thích (3) ........... , children go skiing with their parents to practise skiing. When they are not skiing, they can stay at home and watch interesting (4) .......... On TV or visit (5) ........... In the area.

1. A outdoor 

2. A. Tennis

3. A. Sweden

4. A. Characters

5. A. Sports

B. Indoor

B. Karate

B. India 

B. Viewers

B. City 

C. School

C. Swimming

C. Brazil

C. Programmes

C. Landmarks

 


Lời giải đưa ra tiết:

1. A2. C3. A4. C5. C

Most children love outdoor activities when the weather is good. They play football, go skateboarding or go swimming. In countries with a lot of snow like Sweden, children go skiing with their parents to practise skiing. When they are not skiing, they can stay at trang chủ and watch interesting programmes on TV or visit landmarks in the area.

(Hầu hết trẻ em đều thích các vận động ngoài trời khi khí hậu đẹp. Họ đùa bóng đá, trượt ván hoặc là di chuyển bơi. Ở đa số nước có rất nhiều tuyết như Thụy Điển, trẻ em đi trượt tuyết cùng phụ huynh để tập trượt tuyết. Lúc không trượt tuyết, họ có thể ở nhà cùng xem những chương trình thú vị trên TV hoặc tham quan những địa danh trong khu vực.)


bài 3


Video lí giải giải


3. Complete the sentences with the words / phrases in the box.

(Hoàn thành những câu với những từ / các từ vào khung.)

 football city landmark television summer sports

1. The Eiffel Tower is a famous ............ In Paris.

2. Pelé is a great ............ Player from Brazil.

3. There are many educational programmes on ........... .

4. I think no other ........... In the world is more interesting than Los Angeles.

5. ............... Are very popular in counties with a lot of sunshine lượt thích Australia.


Phương pháp giải:

- football (n): bóng đá

- thành phố (n): thành phố

- landmark (n): phong cảnh

- television (n): ti vi

- summer sports (n.p): thể thao mùa hè

Lời giải chi tiết:

1. Landmark2. Football3. Television 4. City5. Summer sports

1. The Eiffel Tower is a famous landmark in Paris.

(Tháp Eiffel là 1 địa danh khét tiếng ở Paris.)

2. Pelé is a great football player from Brazil.

(Pelé là một trong những cầu thủ bóng đá tuyệt đối đến tự Brazil.)

3. There are many educational programmes on television.

(Có tương đối nhiều chương trình giáo dục trên truyền hình.)

4. I think no other city in the world is more interesting than Los Angeles.

(Tôi nghĩ không có thành phố như thế nào trên trái đất thú vị hơn Los Angeles.)

5. Summer sports are very popular in counties with a lot of sunshine like Australia.

Xem thêm: Review Viên Uống Trắng Da Sakura L, Viên Uống Trắng Da Sakura L

(Các môn thể thao mùa hè rất thông dụng ở các quận tất cả nhiều ánh nắng mặt trời như Australia.)


bài 4


Video hướng dẫn giải


Grammar

4. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu vấn đáp đúng A, B hoặc C.)

1. John, you are late. The match .......... Ten minutes ago.

A. Starts B. Started C. Is starting

2. Ben wrote his parents a postcard ............... He was on holiday.

A. Because B. Và C. While

3. Hong Kong is famous for............... Double-decker buses.

A. Its B. It C. It’s

4. Sports & games ............ An important part in our lives.

A. Play B. Plays C. Played

5. The USA ..... First colour TV in 1953.

A. Has B. Have C. Had

6. We are now in the đô thị museum. ........... Any objects on display.

A. Not cảm ứng B. Don"t cảm biến C. Don’t touching


Lời giải chi tiết:

1. B2. C3. A4. A5. C6. B

1. John, you are late. The match started ten minutes ago.

(John, chúng ta đến muộn. Trận đấu ban đầu cách đây mười phút.)

2. Ben wrote his parents a postcard while he was on holiday.

Ben sẽ viết cho cha mẹ mình một tờ bưu thiếp lúc anh ấy đã đi nghỉ.

3. Hong Kong is famous for its double-decker buses.

(Hong Kong khét tiếng với xe cộ buýt nhị tầng.)

4. Sports & games play an important part in our lives.

(Thể thao và trò nghịch đóng 1 phần quan trọng trong cuộc sống thường ngày của bọn chúng ta.)

5. The USA had its first colour TV in 1953.

(Hoa Kỳ bao gồm TV màu đầu tiên vào năm 1953.)

6. We are now in the city museum . Don"t touch any objects on display.

(Bây giờ cửa hàng chúng tôi đang ngơi nghỉ trong bảo tàng thành phố. Không chạm vào bất kỳ đồ đồ vật nào trên màn hình.)


bài xích 5


Video chỉ dẫn giải


5. Correct the underlined question word(s) if needed.

(Sửa (các) từ để hỏi được gạch men chân trường hợp cần.)

1. Who sports vị you like?

2. What time vì chưng you have English class?

3. What bởi vì you lượt thích Hoi An?

4. What tall are the Twin Towers in Kuala Lumpur?

5. When is the Great Wall: in trung quốc or in Korea?


Lời giải bỏ ra tiết:

1. Who => What

What sports vì chưng you like?

(Bạn ưng ý môn thể thao nào?)

2. What time do you have English class?

(Bạn gồm lớp tiếng Anh dịp mấy giờ?)

3. What => Why

Why bởi vì you like Hoi An?

(Vì sao mình thích Hội An?)

4. What => How

How tall are the Twin Towers in Kuala Lumpur?

(Tháp Đôi ở Kuala Lumpur cao bao nhiêu?)

5.

Xem thêm: Điề U Bã Đậu Ở Đầu - Điều Trị Viêm U Bã Đậu Như Thế Nào

When => Where

Where is the Great Wall: in trung quốc or in Korea?

(Vạn Lý trường Thành sinh hoạt đâu: ở trung quốc hay ở Hàn Quốc?)


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 942 phiếu
Bài tiếp sau
*

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm giờ Anh 6 - Global Success - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp vtvplus.vn


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng vtvplus.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép vtvplus.vn gởi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.