đạo mộ bút ký review

 - 

Vốn thuở đầu nghe nói 19 mon này tui sẽ tiến hành ra rạp Quốc Gia đón anh Bình than dẫu vậy dđậc ân sẽ chao đảo vì nghe nói bạn định bao cả rạp mà lại rạp Quốc Gia cũng không chiếu, mặc dù chưa rõ thực lỗi ra làm sao tuy vậy tui đã và đang lọ mọ đi xem bản CAM, mới sáng nay và giờ đề xuất type loàn những cái này ngay huhu bao gồm chút ít kích đụng