REVIEW KEM TRỊ MỤN CIRACLE RED SPOT CREAM

  -  
“Có ngờ đâu toàn bộ buồn sầu của ráng gianMột chiều nọ nhè đầu mình mà lại đổ xuống!"

còn gì buồn khổ hơn, bất chợt một trong ngày hôm qua mụn ké tới. Em tới nhẹ nhàng, ra đi nồng nàn. Thâm nám sẹo cứ làm việc lại đùa dài lâu năm thôi